Valikko Sulje

Juoksijan testaus

Kynnystasotesti

Kynnystasotesti (laktaattitesti, submaksimaalinen testi) on juoksijalle hyödyllinen apuväline arvioimaan juoksukapasiteettia ja optimoimaan harjoittelua. Testin avulla juoksija voi saada tietoa perus- , vauhti- ja maksimikestävyysalueistaan, joiden avulla voidaan varmistaa oikeansuuntainen harjoittelu tavoitteesta riippuen.

Testin tulokset auttavat juoksijaa tai valmentajaa suunnittelemaan juoksuharjoittelua ja mukauttamaan sen juoksijan tasolle sopivaksi. Lisäksi testi antaa juoksijalle palautetta kehityksestä ja mahdollisuuden arvioida juoksuvauhtien tai sykkeiden kehitystä sopivin väliajoin. Testin avulla on mahdollista myös laskennallisesti arvioida maksimaalista hapenottokykyä.

Testi toteutetaan juoksuradalla tai juoksumatolla nousevilla vauhdeilla tehtävillä intervalleilla, joiden välissä mitataan laktaattiarvot laktaattimittarilla verinäytteestä, joka otetaan sormenpäästä. Testi on helppo ja turvallinen suorittaa riippumatta juoksijan kuntotasosta.

Kynnystasotesti on hyvä lisä osaksi juoksuvalmennusta. Luotettavan kehityksen mittarin hyödyntäminen 2-3 kertaa vuodessa antaa lisämotivaatiota ja itseluottamusta harjoitteluun, kun tuloksista saadaan selville kehittyneet vauhtialueet. Mittausta voi hyödyntää esimerkiksi talvikauden alussa ja ennen kesää, jolloin saadaan selkeä kuva pitkän harjoittelukauden tuloksista.

Voimatasotestaus

Fysioterapeutin vastaanotolla Kauniaisissa Fysionen tiloissa minulla on käytössäni voimaharjoitteluun sekä voiman mittaamisen tarvittava välineistö. Käytämme Kinvent Deltas voimalevyjä, joilla voimme mitata monipuolisesti juoksijallekin tärkeitä voimaominaisuuksia ja verrata kehitystä harjoittelun edetessä. Autamme myös ohjelmoimaan harjoitteluasi tulosten pohjalta, jolloin pystymme varmistamaan, että ominaisuudet myös kehittyvät haluttuun suuntaan.

Voimalevyillä voi mitata mm. maksimivoimaa, räjähtävyyttä ja kontaktiaikoja, jotka tarjoavat juoksijalle arvokasta tietoa oheis- ja voimaharjoittelun suunnitteluun sekä kertovat mahdollisista kehityskohteista.

Voimalevyt havaitsevat ja mittaavat kiihtyvyyden, reaktiovoimat ja urheilijan kehon epätasapainot tarjotakseen tietoa ja ideoita valmentajille ja urheilijoille harjoittelun suunnitteluun sekä tukemaan kuntoutusprosesseja.

Testejä voi toteuttaa liikesuunnat ja liikenopeudet huomioiden yhdellä tai kahdella jalalla toteutettuna, jolloin päästään mahdollisimman lähelle juoksuharjoittelun vaatimuksia ja saadaan lajinomaista dataa seurattavaksi. Testien suorittaminen on helppoa ja data on helposti analysoitavassa numeerisessa muodossa sekä havainnollistavina kaavioina. Autamme saamaan tuloksista oleellisen irti ja konsultoimme mielellämme kehittävästä harjoittelusta. Juoksijalle on tärkeä tehdä oikeita asioita oheisharjoittelussa, jotta aika kuluu oleelliseen.

Juoksuanalyysi

Juoksuanalyysi voidaan toteuttaa yhdessä harjoitellen ja kuvaten tai pelkästä videotallenteesta, jossa juoksua on kuvattu sivulta ja edestä useammilla eri vauhdeilla.

Analyysista selviää mm. juoksutekniikan kehitysalueet, mahdollisia kireyksiä tai rajoitteita kehon liikkeessä, voiman suuntautuminen juoksussa sekä tietoa kehon puolieroista.

Juoksuanalyysin pohjalta voidaan antaa yksinkertaiset ohjeet edellä kuvattujen asioiden kehittämiseen. Tekniikan ja ominaisuuksien kehittäminen on usein pitkä prosessi, jossa omat oivallukset ovat tärkein työkalu. Analyysi tarjoaa hyvän lähtölaukauksen oivallusten tekemiselle ja saat selkeät ohjeet mistä lähteä liikkeelle ja millaisilla oheisharjoitteilla pääset eteenpäin.

Analyysiin voi myös visuaalisesti lisätä piirroksia ja korostuksia, mikä helpottaa juoksun osa-alueiden hahmottamista. Tämä analyysi jää sinun käyttöösi, jotta voimme myöhemmin vertailla kehitystä.

Analyysi toteutetaan mielellään sinulle normaalissa harjoitteluympäristössä vaikka osana normaalia treeniäsi, jolloin video tarjoaa oikeanlaista analysoitavaa. Joissain tapauksissa on hyvä myös kartoittaa juoksuasentoa ja tekniikkaa väsyneenä, jotta nähdään miten väsymys vaikuttaa niihin. Analyysia voi hyödyntää myös osana juoksukuntoutusta ja juoksuun paluuta.

fi