Valikko Sulje
Juoksuvalmentaja Koutsimo

Simo Syrjäläinen

Juoksuvalmentaja, Fysioterapeutti

Yhdessä se alkoi

Juokseminen on ollut osa elämääni aina. Ensin juoksin pallon perässä ja paikasta toiseen. Opiskelujen ja työelämän seurauksena hukkasin pallon ja päätin alkaa juosta ilman sitä. Valmennusmatkani on ollut monien sattumien summa, mutta myös suoraviivaista työtä kohti unelma-ammattia. Monella ihmisellä on ollut suora vaikutus siihen kuka minä olen nyt ja mitä osaan. Ilman muiden kanssa yhdessä tekemistä ei olisi Koutsimoa. Ystävyys näiden ihmisten kanssa on parasta mitä juoksu on minulle tarjonnut. Tahdon, että tiedätte minun matkani kautta, millaiseen juoksuvalmennukseen olette sitoutumassa ja mihin valmennusfilosofiani pohjautuu.

Kiinnostuksesta liikkeeseen

Juoksuvalmentamiseni alkoi oman juoksuharrastukseni kautta ollessani itse ryhmävalmennuksessa. Kiinnostus muiden juoksemista kohtaan heräsi fysioterapeutin lasit silmillä. Liikkeen ja liikkumisen analysointi, sekä sen harjoittaminen, oli lähtösysäys juoksuvalmentamisen maailmaan ja kulkee edelleen mukana tärkeänä työkaluna.

Ryhmistä yksilötasolle

Ryhmät kasvoivat ja valmennettavat lisääntyivät hiljalleen. Oma vastuu valmentajana kasvoi ja treenikerrat piti suunnitella ja ohjelmoida, jotta harjoitteluun syntyi nousujohteinen ja optimaalinen kokonaisuus kohti tavoitetta. Samaan aikaan juoksuohjelmointi yhteisten treenien ulkopuolella alkoi lisääntymään ja valmentaminen muuttui enemmän yksilölliseksi, kun kävi selväksi, että kaikki samat harjoitteet eivät tuota samaa lopputulosta juoksijoille. Jatkuva oppiminen on valmennustyöni kulmakivi ja haluan antaa eväät siihen myös valmennettavilleni.

Tietoja ja taitoja

Fysiologian ja biomekaniikan perusteet ovat juoksijoilla pitkälti samanlaisia ja näistä karttunut osaaminen on ollut arvokasta oppia valmennusurallani. Parhaista kirjoista, tutkimuksista ja luennoilta ammentamani tieto toimii pohjana päivittäiselle tekemiselle yhtälailla aloittelijoille kuin kansallisen tason huipuille. Olen ollut onnellisessa asemassa siinä, että olen saanut oppia Suomen osaavimmilta juoksuvalmentajilta, joiden kanssa keskusteluyhteys on nykyisin päivittäistä.

Fysioterapeutti valmentajana

Kuormituksen hallinnalla on iso merkitys valmennusfilosofiassani. Palautuminen ja vammojen välttäminen sekä kehon vahvistaminen kestämään nousujohteista harjoittelua ovat keskiössä niin fysioterapeutin kuin juoksuvalmentajan elämässä ja pystyn työssäni yhdistämään ne saumattomasti. Tämän valmennettavani ovat kokeneet erityisen hyödylliseksi.

Kommunikaatio ratkaisee

TIetopohjasta ei ole hyötyä, jos valmennussuhteen kommunikaatio ei ole kunnossa. Juoksijan elämä on muutakin kuin juoksua, ja haluan ymmärtää valmennettaviani kokonaisvaltaisesti. Luottamus ja arvostus rakentuu kuuntelemalla tarkasti ja auttamalla tarvittaessa muutenkin kuin juoksuharjoittelussa. Juoksuvalmennuksen tulee olla hauskaa ja sen pitää näkyä myös yhteisessä kommunikaatiossa. Tosissaan, muttei totisesti!

yhdessä se jatkuu

En ole vielä tavannut juoksijaa, joka ei olisi hyötynyt ryhmän tarjoamasta tuesta ja motivaatiosta. Pyrin saamaan ryhmän tuen jollain tavalla aina mukaan valmennukseen valmennettavilleni. Ryhmästä on paljon hyötyjä myös juoksuharjoittelun ulkopuolella. Elinikäiset ystävyydet ovat alkaneet ryhmissäni, aivan kuten minullekin tapahtui oman matkani alussa.

Vertaistuki, yhdessä tehdyt juoksumatkat ja viikoittainen harjoittelu ovat avain rakkauden syttymiseen ja ylläpysymiseen juoksua kohtaan. Ulkopuoliselle voi olla vaikea perustella rakkauttaan juoksemiseen. Silti me solmimme nauhamme lenkille uudestaan ja uudestaan. Juoksu on parhaimmillaan järjen ja tunteen tasapainoa, joka aiheuttaa vaikeasti selitettävää positiivista riippuvuutta ja opettaa meille lopulta muutakin kuin juoksemista.

“People don’t care how much you know until they know how much you care”

― Theodore Roosevelt

fi